Rehberlik Sunuları

REHBERLİK SUNULARI

Okullarımız, eğitim yuvalarımız öğrencilere yalnız akademik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı kurumlar değildir. Okullarda yürütülen çalışmaların belki de en önemlisi rehberlik çalışmalarıdır. Aşağıda, okullarda rehberlik çalışmaları sırasında kullanabileciğini dokümanlar yer almaktadır.

Sınav kaygısı

Öğrenme Güçlüğü

İnternet Bağımlılığı

Meslek Tanıtım

Madde Bağımlılığı

Verimli Ders Çalışma

İletişim Kurma Yöntemleri

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

Televizyonun Çocuklar Üzerinde Etkileri

Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

Devamı eklenecektir…