6.Sınıf 5.Ünite 3.Bölüm Sesin Sürati Konu Anlatımı

Sesin Sürati Konu Özeti

Ses, maddesel ortamlarda yayılır. Sesin yayılabilmesi maddelerin içerisindeki tanecikler sayesinde gerçekleşir. Madde içerisindeki tanecikler birbirine çarparak sesin iletilmesini sağlar. Bu tanecikler birbirine ne kadar yakınsa ses o kadar süratli yayılır.

Ses her maddesel ortamda aynı süratte yayılmaz. Sesin yayılma sürati maddenin fiziksel haline, ortamın yoğunluğuna ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Buna göre;

1. Maddenin fiziksel halinin sürate etkisi

Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlardaki yayılma hızı farklıdır. Gaz tanecikleri birbirinden çok uzak, katı tanecikler ise birbirine çok yakındır. Bu nedenle ses katılarda en hızlı, gazlarda ise en yavaş yayılmaktadır.

Ortama göre sesin yayılma hızı: Katı > Sıvı > Gaz

2. Ortamın yoğunluğunun sürate etkisi

Sesin yayılma sürati ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma sürati de artar.

3. Ortamın sıcaklığının sürate etkisi

Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına da bağlıdır. Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin hızı da artar. Çünkü sıcak ortamın tanecikleri, soğuk ortamın taneciklerinden daha hareketlidir. Bu hareket sesin daha süratli iletilmesini sağlar.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • 6.sınıf sesin sürati test
  • Sesin YAYILMASI 6. Sınıf
  • Tonguç Akademi 6.Sınıf Fen
  • 6.sınıf ses ve özellikleri konu anlatımı
  • Fen Bilimleri 6. Sınıf Sesin yayılması test
  • 6 Sınıf Fen Ses Konu anlatımı Egitimhane
  • 6. sınıf ses ve özellikleri konu anlatımı pdf
  • 6. Sınıf Fen Bilimleri Sesin yansıması Konu Anlatımı