7.Sınıf 6.Ünite 2.Bölüm Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konu Anlatımı

Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Konu Özeti

Canlıların kendilerine benzer bireyler meydana getirmesine üreme ya da çoğalma denir.

Canlılarda iki çeşit üreme görülür:

* Eşeysiz üreme: Dişi ve erkek canlıya gerek kalma-dan sadece bir atadan yeni yavrular meydana getirme sürecidir. Eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme vardır.

* Eşeyli üreme: Bu üreme çeşidinde yavru, mayoz bölünmeyle oluşan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesiyle meydana gelir.

1. EŞEYSİZ ÜREME

Eşeysiz üreme, tek hücreli canlıların tamamında ve bazı çok hücreli canlılarda görülür. Yavru, tek bir atadan mitoz bölünme ile oluşur. Yavru, mitoz bölünme ile oluştuğu için genetik olarak onu oluşturan canlının aynısıdır. Bu sebeple genetik çeşitliliğe katkıda bulunmaz. Eşeysiz üreme ile canlılar hızlı bir şekilde çoğalabilir.

Eşeysiz üreme farklı şekillerde meydana gelebilir:

– Bölünerek üreme

– Vejetatif üreme

– Tomurcuklanma ile üreme

– Rejenerasyon (yenilenme) ile üreme

A) Bölünerek Üreme

Belirli bir büyüklüğe ulaşan canlının enine veya boyuna bölünerek birbirinin bire bir aynısı iki yavru canlı oluşturmasına bölünerek üreme denir. Tek hücreli canlılarda görülen eşeysiz üreme şeklidir. Amip, bakteri, terliksi hayvan ve öglena gibi tek hücreli canlılar mitoz bölünmeyle çoğalır.

B) Vejetatif Üreme

Halk arasında çelikle üreme ya da aşılama adıyla bilinir. Bitkilerin gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından uygun kesilmiş parçaların başka bir yere dikilmesiyle yeni bitkiler oluşur. Asma, gül, kavak, söğüt dalından veya kökünden, çilek ve zambağın gövdesinden, Afrika menekşesi ve gözyaşı bitkisinin yaprağından yeni bir bitki bu bölünme şekliyle oluşturulur.

C) Tomurcuklanma İle Üreme

Ana canlının gövdesinin bir kısmında tomurcuk denilen bir çıkıntı oluşmaya başlar. Sonra bu çıkıntı gelişip büyür. Ana canlıdan ayrılarak yeni bir canlı oluşturur veya ana canlıya bağlı kalarak koloni-ler oluşturur. Hidra, mercan, denizanası ve deniz süngerleri tomurcuklanmayla ürer.

D) Rejenerasyon (Yenilenme) İle Üreme

Bazı canlılarda ana canlıdan kopan bir parçanın kendini yenileyerek ana canlının aynısı olan yeni bir canlı oluşturmasıdır. Denizyıldızı, planarya (yassı solucan), sülük ve toprak solucanlarında görülen bir çoğalma şeklidir.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • canlilarda üreme büyüme ve gelişme 7. sınıf
  • 7. sınıf insanda üreme büyüme ve gelişme test
  • CANLILARDA ÜREME Büyüme ve Gelişme özet
  • 7. sınıf canlilarda üreme büyüme ve gelişme test pdf
  • 7. sınıf bitki ve hayvanlarda üreme büyüme ve gelişme slayt
  • 7. sınıf bitkilerde üreme büyüme ve gelişme konu anlatımı pdf
  • 7. sınıf canlılarda üreme büyüme ve gelişme konu anlatımı pdf
  • 7. sınıf bitki ve hayvanlarda üreme büyüme ve gelişme çalışma kağıdı