8.Sınıf 4.Ünite 3.Bölüm Kimyasal Tepkimeler Konu Anlatımı

Kimyasal Tepkimeler Konu Özeti

Maddeler birbirleriyle bağ oluştururken de kimyasal değişime uğrarlar. Bu durumda kimyasal değişim yerine genellikle kimyasal olay ya da kimyasal tepkime kavramı kullanılır. Örneğin, su (H2O) molekülü, hidrojen (H2) ve oksijen (O2) atom-larının kimyasal tepkimesiyle meydana gelir. Aşağıda da görüldüğü gibi tepkime sırasında H2 ile O2 arasın-daki bağlar kırılır. Bir oksijen ve iki hidrojen arasında yeni bağlar oluşarak su molekülü meydana gelir.

Kimyasal tepkimeler, elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşması ile gerçekleşir. Bu olay sırasında tepkimeye giren maddelerin elektron sayıları değişebilirken proton ve nötron sayıları değişmez.

Önemli Bilgi: Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz ya da yeni atomlar oluşmaz. Sadece atomların yeri değişir.

Kimyasal tepkimelerde; tepkimeye giren maddelere “girenler”, tepkime sonucu oluşan maddelere de “çıkanlar” ya da “ürünler” adı verilir.

Tepkime Denklemlerinin Yazılması

*Önce tepkimeye giren daha sonra tepkime sonunda oluşan maddelerin kimyasal formülleri yazılır. Tepkime sonunda oluşan yeni maddeler ürün olarak adlandırılır.
*Giren maddelerin hangi ürünleri oluşturduğunu ifade etmek amacıyla ok işareti kullanılır.
*Kimyasal denklemde tepkimeye giren maddeler okun sol tarafına, ürünler ise sağ tarafına yazılır.
*Kimyasal tepkimeye giren maddeler ve ürünler birden fazla ise aralarında “+” işareti kullanılır.
*Giren maddeler arasındaki “+” işareti bu maddelerin birbiriyle tepkimeye girdiği; ürünler arasındaki “+” işareti ise bu maddelerin tepkime sonucunda oluştuğu anlamına gelir.
*Kimyasal tepkime denklemi yazılırken maddeyi oluşturan en küçük birim (atom, molekül veya iyon) esas alınır. Örneğin; oksijen elementi moleküllü yapıya sahip olduğu için denklemde “O“ şeklinde ifade edilmez, “O2” şeklinde gösterilir.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

 • 8.sınıf kimyasal tepkimeler test
 • kimyasal tepkimeler 8. sınıf 2018
 • kimyasal tepkimeler denkleştirme
 • kimyasal tepkime türleri
 • 8.sınıf kimyasal tepkimeler test pdf
 • 8.sınıf kimyasal tepkimeler tonguç
 • 8.sınıf kimyasal tepkimeler çalışma kağıdı
 • 8.sınıf kimyasal tepkimeler konu anlatımı pdf
 • kimyasal tepkime türleri FenEhli
 • 8 sınıf fen yanma tepkimeleri
 • kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu 8. sınıf