8.Sınıf 5.Ünite 3.Bölüm Dişliler ve Eğik Düzlem Konu Anlatımı

Dişliler ve Eğik Düzlem Konu Özeti

Bir eksen etrafında dönebilen silindir şeklindeki, üzerinde girinti çıkıntı bulunan yapılara dişli çarklar ya da dişliler denir.

Örnek: Günlük hayatta bisikletten otomobile, matkaptan gemiye kadar bir çok yerde dişli çarklar kullanılır.

Dişli çarklar bağlanma ya da perçinlenme bakımından farklı türlere ayrılırlar.

Merkezi aynı olan yani orta noktaları birbirine perçinlenmiş dişli çarkların dönme yönleri ve dönme sayıları aynıdır. Yani büyük çark 2 tur döndüğü zaman küçük çark da 2 tur döner.

Merkezi farklı olan dişli çarkların dönme ek-seni zıttır. Ayrıca diş sayısı fazla olan az dönerken diş sayısı az olan diğerine göre daha fazla döner.

Aynı yönlü birbirlerine bağlı dişliler, aynı yönde dönerler. Fakat büyük dişli 1 tur döndüğünde küçük dişli 1 turdan daha fazla dönecektir.

Farklı yönlü birbirlerine bağlı dişliler, farklı yönde dönerler. Fakat yine büyük dişli 1 tur döndüğünde küçük dişli 1 turdan daha fazla dönecektir

Bir kalas ya da levhanın bir ucunun yükün çıkarılacağı yüksek yere dayandırılmasıyla elde edilen basit makinelere eğik düzlem denir. Eğik düzlemler, kendisini oluşturan yüzeylerin iki ucu arasında belli bir yükseklik farkı oluşturularak elde edilir.

Kullanım amacı: kaldırılması zor olan yükleri belirli bir yüksekliğe çıkarmaktır.

Eğik Düzlem:

– Kuvvetten kazanç sağlarken yoldan kaybettirir.

– Kuvvetten kazanç olduğu oranda yoldan kayıp vardır.

– İşten ve enerjiden kazanç sağlamaz.

– Eğik düzlemde eğim azaldıkça ve eğik düzlemin boyu arttıkça kuvvetten kazanç artar.

– Eğik düzlemin boyu ya da uzunluğu ne olursa olsun her zaman az ya da çok kuvvet kazancı vardır.

– Yüzeyin sürtünme kuvveti azaldıkça kuvvetten kazanç da artar.

Örnek: Günlük hayatta yük indirip bindirmeye yarayan rampalar, vidaların kıvrım yerleri, dağ eteklerinde yer alan sarmal yolların her biri eğik düzeleme örnek yapılardır.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

 • eğik düzlem 8. sınıf
 • eğik düzlem örnekleri
 • kasnaklar ve dişli çarklar
 • 8 sınıf eğik düzlem sorusu
 • dişli çark formülleri 8 sınıf
 • basit makineler konu anlatımı
 • 8 sınıf eğik düzlem test soruları
 • kasnak ve dişliler konu anlatımı
 • basit makineler konu anlatımı 8. sınıf
 • dişli çarklar ve kasnaklar konu anlatımı
 • 8 sınıf basit makineler eğik düzlem soruları
 • 8 sınıf fen ve teknoloji konu anlatımı tonguç akademi