8.Sınıf 2.Ünite 2.Bölüm Kalıtım Konu Anlatımı

Kalıtım Konu Özeti

Ailenizdeki bireyleri incelediğinizde her bir bireyin annenize, babanıza veya akrabalarınıza belirli özellikler bakımından benzediğini fark edeceksiniz.

Anne ve babaların sahip oldukları özellikler, kromozomlar üzerinde yer alan genlerle yavru bireylere aktarılır. Canlıya ait özelliklerin yavruya aktarılmasına kalıtım, nesilden nesile aktarılabilen özelliklere ise kalıtsal özellikler denir. Kalıtımı inceleyen biyoloji bilimi ise genetik olarak adlandırılır.

Canlıların kalıtsal özellikleriyle ilgili çalışmalar geçmişten günümüze kadar hızla devam etmektedir. Bu konuda araştırma yapan bilim insanlarının başında Gregor Mendel gelir. Mendel, yaptığı deneylerle genetik bilimine önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca Mendel, kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarıldığını keşfetmiş, çalışmaları sonucunda elde ettiği verileri çeşitli hesaplamalara dayandırıp, genetiğin temelleri sayılan ilkeleri ortaya koymuştur.

Anne ve babadan yavruya aktarılan her bir özellik karakter olarak adlandırılır. Anne ve babadan aktarılan her bir karakter ise bir çift gen ile ifade edilir.

Kalıtım ile ilgili örneklere geçmeden önce aşağıda yer alan kavramları inceleyelim.

* Genotip: Canlının sahip olduğu gen yapısıdır.
* Fenotip: Canlının genotip özelliklerine bağlı olarak meydana gelen dış görünüşüdür
* Baskın gen: Her durumda kendi özelliklerinin or-taya çıkmasını sağlayan genlerdir. Baskın genler A, B, C, T, K ve M gibi büyük harflerle gösterilirler.
* Çekinik gen: Baskın gen ile birlikte bulunduğunda kendi özelliğini gösteremeyen genlerdir. Çekinik genler a, b, c, t, k ve m gibi küçük harflerle gösterilirler.
* Saf Döl (homozigot): Aynı özellikteki iki genin bir arada bulunması ile oluşan yapıdır. AA, bb, TT, kk örnek olarak verilebilir.
* Melez Döl (heterozigot): Farklı özellikteki iki genin bir arada bulunması ile oluşan yapıdır. Aa, Bb, Tt, Kk örnek olarak verilebilir.

Aynı ya da farklı özelliklere sahip anne ve babaya ya da bitkiye ait karakterin yavru bireye aktarıldığında ortaya çıkacak özelliklerin olasılık yönünden hesaplanması çaprazlama olarak adlandırılır.

Akraba evliliği, aynı soydan gelen yani aynı ataya sahip olan erkek ve kadının evlenmesi durumudur. Bir evliliğin akraba evliliği olarak tanımlanabilmesi için kişilerin arasında kan bağının bulunması gerekmektedir.

Aile içerisine yabancıların sokulmak istenmemesi, edinilmiş olan mal varlığının yine aynı aileye ait olmasının istenmesi, eğitim düzeyindeki yetersizlikler gibi durumlar akraba evliliklerine neden olmaktadır. Sağlıklı bir nesil oluşturabilmek için kesinlikle akraba evliliklerinden uzak durulmalıdır. Yapılan akraba evlilikleri renk körlüğü, hemofili, orak hücreli anemi gibi kalıtsal hastalıkların bir miras olarak kalmasına neden olmaktadır.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • kalıtım 8.sınıf konu anlatımı tonguç
  • kalıtım 8. sınıf test pdf fenokulu
  • 8 sınıf kalıtım soruları 2018
  • 8.sınıf çaprazlama soruları pdf
  • kalıtım nedir 8. sınıf kısaca
  • 8.sınıf kalıtım çalışma kağıdı
  • 8.sınıf kalıtım konu anlatımı pdf
  • 8 sınıf fen konuları 2018 2019
  • 8. sınıf kalıtım soruları ve çözümleri
  • 8.sınıf fen yeni müfredat konu anlatımı
  • 8.sınıf fen kalıtım konu anlatımı 2018
  • 8.sınıf kalıtım FenEhli