6.Sınıf 5.Ünite 2.Bölüm Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Konu Anlatımı

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Yayılması Konu Özeti

Günlük hayatımızda, yaşadığımız ortamlarda birbirinden farklı sesler duyar ve bu farklılıklar sayesinde sesleri birbirinden ayırt edebiliriz.

Sesin maddelerin titreşimi sonucunda oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle farklı titreşim hareketi yapan ses kaynaklarından çıkan sesler de birbirinden farklı olur. Az titreşen kaynaklardan kalın ses, çok titreşim hareketi yapan kaynaklardan ise ince ses çıkar.

Cisimlerin yapıldığı maddelerin türü de çıkan sesi etkiler. Bu nedenle plastik, tahta ya da cam gibi maddelerden yapılmış kaşıklar birbirlerine vurulduğunda çıkan sesler birbirinden farklı olur.

Bir ses kaynağından çıkan sesin, zayıf ya da kuvvetli duyulması ses kaynağından uzaklaştıkça değişir. Ses kaynağının bulunduğu ortamın tanecikli yapısı değişirse, duyulan ses de değişir.

Farklı ortamlarda aynı cisimler farklı sesler oluşturular.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • Sesin Sürati deneyi
  • 6.sınıf sesin yayılması
  • sesin sürati 6. sınıf konu anlatımı
  • Aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması e ödev
  • Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması DERS Planı
  • 6. Sınıf Fen Bilimleri Sesin yansıması Konu Anlatımı
  • Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması çalışma kağıdı
  • Sesin farklı ortamlarda yayılmasını inceleyen bilim dalı