6.Sınıf 5.Ünite 4.Bölüm Sesin Maddeyle Etkileşmesi Konu Anlatımı

Sesin Maddeyle Etkileşmesi Konu Özeti

Ses bir madde ile karşılaştığında o maddeden yansıyabilir, madde tarafından soğurulabilir ya da madde tarafından iletilebilir.

1. Sesin yansıması

Sesin bir engele çarptığında geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir. Sesin yansıması, ışığın yansımasıyla benzerlik gösterir.

Bazı araçlar sesin yansımasından yaralanılarak yapılmıştır.

– Denizin derinliğini ölçmeye yarayan sonar cihazları,

– İç organların gösterilmesini sağlayan ultrason gibi teknolojik araçlar,

– Deprem faylarının, maden yataklarının tespiti gibi veriler sesin yansımasından yararlanılarak elde edilir.

*** Yankı Nedir?

Sesin bir engele çarptıktan sonra belirli bir süre sonra tekrar duyulması olayına yankı denir. Yankı vadilerde, boş salonlarda ve koridorlarda oluşabilir.
Sert, düz ve geniş alanlarda yankı daha fazla gerçekleşir. Yankının oluşabilmesi için kaynak ile engel arasında 17 metre mesafe bulunmalıdır.

2. Sesin soğurulması

Sesin madde tarafından tutulmasına ya da yutulmasına sesin soğurulması adı verilir. Pürüzlü ve gözenekli yüzeyler sesi daha çok soğurur. Kar yağdığı zaman etrafın sesiz olması, eşya bulunan oda da yankının almaması, araçların egzozları, silahların susturucuları sesin soğurulmasını sağlayan yapılardır. Ayrıca yol kenarlarına ağaç dikilmesi de sesin soğrulmasını sağlar.

**Sesin Yalıtımı Nedir?

Kapalı bir ortamdaki sesin, ortamdan dışarıya ya da dışarıdaki bir sesin içeriye geçişini engellemek için yapılan uygulamalara ses yalıtımı denir. Ses yalı-tımı için yumuşak ve gözenekli yani içerisinde hava boşlukları olan; strafor köpük, sünger, yün, kumaş, halı, keçe ve cam yünü gibi malzemeler kullanılır.

3. Sesin iletimi

Ses farklı ortamlarda farklı yayılmaktadır. Sesin en hızlı katı ortamlarda, sonra sıvı, en yavaş ise gaz ortamlarda yayılır. Katı maddelerin tanecikleri birbirine yakın olduğu için sesin iletim hızı en fazla katı maddelerde gerçekleşmektedir.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • 6. Sınıf Sesin YAYILMASI
  • Ses madde ile karşılaşınca Ne Olur
  • 6.sınıf ses ve özellikleri konu anlatımı
  • 6. sınıf sesin madde ile etkileşimi slayt
  • 6.sınıf ses ve özellikleri konu anlatımı pdf
  • Sesin Madde ile Etkileşimi 6. Sınıf soruları
  • 6. Sınıf Fen Bilimleri Sesin yansıması Konu Anlatımı
  • 6 sınıf fen sesin maddeyle etkileşimi konu anlatımı tonguç