Fen Bilimleri Dersi Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanakları (Yeni)

SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI

Zümre Toplantıları Ne Zaman Ve Nasıl Yapılır?

Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. 

Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil İlgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

Google arama terimleri:

  • fen bilimleri zümre 2018-2019
  • 2018 2019 fen bilimleri sene başı zümre toplantı tutanağı
  • 2018 2019 fen bilimleri zümre toplantı tutanağı
  • 2018 2019 fen bilimleri sene sonu zümre toplantı tutanağı
  • fen bilimleri sene sonu zümre toplantı tutanağı
  • fen ve teknoloji zümre toplantı tutanağı eğitimhane
  • 2017-2018 fen bilimleri zümre tutanağı
  • e müfredat fen zümresi
  • fen zümre 2018-2019