5.Sınıf 6.Ünite 1.Bölüm Biyoçeşitlilik Konu Anlatımı

Biyoçeşitlilik Konu Özeti

Belirli bir bölgede yaşayan tüm canlı türleri o bölgenin biyolojik çeşitliliğini oluşturur. Diğer bir ifade ile bir bölgede yaşayan canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik (canlı çeşitliliği) adı verilir.

Canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimi anlamına gelen ekosistemin işleyişi biyoçeşitlilik ile yakından ilişkilidir. Çünkü biyoçeşitlilik bakımından zengin bir ekosistem tarım ve sanayi alanlarında, turizm ile sağlık gibi alanlarda büyük avantajlar sağlamaktadır.

Biyolojik çeşitlilik (biyoçeşitlilik) içerisinde yer alan her bir canlının doğal dengenin devamında önemli bir rolü vardır. Çünkü doğada canlılar birbirleriyle beslenirler. Bir canlı başka bir canlıyı besin olarak kullanırken aynı zamanda kendisi de diğer bir canlının besinini oluşturur.

Canlıların birbirlerini tüketmeleri ile oluşan beslenme sistemine besin zinciri adı verilir.

Biyoçeşitliliği Etkileyen Faktörler

Biyoçeşitliliği etkileyen birçok faktör vardır. Bunları 5 başlık altında toplayabiliriz.

1. İklim: Canlıların yaşadıkları ortamın soğuk, sıcak ve ılıman yapıya sahip olması.

2. Doğal afetler: Deprem, sel, kuraklık gibi afetlerin canlıların yaşam alanları üzerindeki etkisi.

3. Coğrafi konum: Bulunan alanın Dünya üzerindeki konumu.

4. Toprağın yapısı: Toprakta yer alan minerallerin zenginliği ile toprağın verimliliği.

5. Yeryüzü şekilleri: Bölgede yer alan dağ, ova, vadi gibi yeryüzü şekilleri.

Ülkemizde Biyoçeşitlilik

Ülkemiz, gerek farklı yüzey şekillerine sahip olması ve her mevsimin yaşanması gerekse de üç tarafı denizlerle çevrili olmasından ötürü bünyesinde binlerce canlı türü barındırmaktadır.

Ülkemiz, Avrupa ülkelerine oranla biyoçeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Hatta Van kedisi, Ankara kedisi, Kangal köpeği, Türk tazısı, Denizli horozu, Ankara tavșanı, Kazdağı göknarı, Sığla ağacı, Datça hurması, kral eğreltisi, Ankara keçisi gibi bazı canlı türleri sadece Ülkemizde yaşamaktadırlar.

Dünya’da ve Ülkemizde çeşitli sebeplerden ötürü bazı canlı türlerinin nesli tükenmiş bazı canlı türlerinin ise nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

 • tonguç akademi 5 sınıf fen biyoçeşitlilik
 • 5 sınıf fen konu anlatımı video
 • biyolojik çeşitlilik slayt indir
 • türkiye’de biyoçeşitlilik slayt
 • biyoçeşitlilik örnekleri
 • biyolojik çeşitlilik konu anlatımı fenbilim
 • 5.sınıf biyoçeşitlilik test
 • insan ve çevre 5 sınıf konu anlatımı FenEhli
 • 5 sınıf uygulamalı bilim konu anlatımı
 • 5.sınıf fen bilimleri konu anlatımı
 • 5 sınıf canlılar dünyası konu anlatımı