6.Sınıf 4.Ünite 4.Bölüm Yakıtlar Konu Anlatımı

Yakıtlar Konu Özeti

Isı elde etmek, araç ve makineleri çalıştırabilmek için yakılan maddelere yakıt denir. Ev ve iş yerlerinde kullandığımız odun, kömür, fuel oil; taşıtlarda ise benzin, mazot, LPG yakıt olarak kullanılmaktadır.

Yakıtlar ısınma, ulaşım, elektrik üretimi, yemek pişirme, aydınlanma amacıyla kullanılır ve üçe ayrılır.

Odun, taş kömürü, linyit, kok kömürü, odun kömürü katı yakıtlara örnek olarak verilebilir. Katı yakıtlar kül ve duman oluşturduğu için çevreyi diğer yakıtlardan daha çok kirletirler.

Odun
Isı elde etmek amaçlı sobalarda kullanılır. Odu-nun ısı değeri fazla değildir. Ağaçlardan elde edildiği için bilinçsiz kullanıldığında ormanların yok olmasına sebep olabilmektedir.

Kömür
Yer altında madenlerden çıkarılır. Kömür, bitki atıklarının toprak altında uzun süre kalarak sıkışması sonucu oluşur. Turba, linyit, taş kömürü, kok kömürü ve antrasit kömür çeşitlerine örnek olarak verilebilir.
Kömürün enerji verme sırası en çoktan en aza doğru Antrasit > Taş kömürü > Linyit > Turba şeklindedir.

Antrasit
Antrasit en değerli kömürdür. Isı değeri çok yüksektir. Ülkemizde en fazla Kastamonu ilinde çıkmaktadır.

Taş Kömürü
Çok yüksek kalorili olduğu için evlerde yakıt olarak pek kullanılmaz. Genellikle demir – çelik fabrikalarında demiri eritmek amacı ile kullanılır.

Kok Kömürü
Taş kömürünün ısıtılması işleminden geçirilerek elde edilir.

Odun Kömürü
Odunun oksijensiz ortamda ısıtılması ile odun kömürü elde edilir. Mangal yakmakta odun kömürü kullanılır.

Sıvı yakıtlar petrolden elde edilen benzin, motorin (mazot), fuel oil, gaz yağı ve etil alkolden üretilen ispirto’ dur.
Petrol, canlı atıklarının yer altında zamanla fosilleşmesi sonucu oluşur.
Dünya da enerji kaynaklarının %40′ ı petrol ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de petrol çıkmaktadır, fakat yeterli miktarda çıkmadığı için yurt dışından ithal etmek zorunda kalmaktayız.
Sıvı yakıtlar katı yakıtlara göre daha çabuk tutuşur.

LPG (Likit Petrol Gazı-Sıvılaştırılmış petrol gazı), doğal gaz, hava gazı, biyogaz ve metan gaz yakıtlara örnek olarak verilebilir. Gaz yakıtlar kül ve duman oluşturmadığı için katı ve sıvı yakıtlara göre çevreye daha az zarar verir.

Doğal gaz
Ülkemizde ev ve sanayide yakıt olarak kullanılır. Doğal gaz diğer yakıtlara oranla havayı daha az kirletir.

LPG (Likit Petrol Gazı)
Sıvılaştırılmış petrol gazıdır. Petrolün rafinerilerde ayrıştırılması sırasında gaz olarak açığa çıkar. Daha sonra sıvılaştırılarak tüp içerisinde saklanır. Mutfakta, otomobillerde ve daha birçok yerde yakıt olarak kullanılır.

Biyogaz
Bitki ve hayvan atıklarının çürümesi sonucu oluşan gazdır. Biyogazdan elektrik üretiminde ve ısınmada yararlanılır.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • 6.sınıf yakıtlar test
  • 6 sınıf fen bilimleri
  • yakıtların sınıflandırılması
  • 6 sınıf madde konu anlatımı
  • sesin sürati 6 sınıf konu anlatımı
  • 6. sınıf fen bilimleri konu anlatımı
  • 6. sınıf fen konu anlatımı tonguç akademi
  • 6. sınıf fen bilimleri konu anlatımı dolaşım sistemi