8.Sınıf 6.Ünite 4.Bölüm Sürdürülebilir Kalkınma Konu Anlatımı

Sürdürülebilir Kalkışma Konu Özeti

Hepimizin bildiği gibi Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır. Dünya nüfusundaki bu hızlı artışın doğa üzerinde etkileri kaçınılmazdır. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Dünya nüfusundaki hızlı artış hiç şüphesiz enerji kullanımını da artırmıştır. Enerji kullanımının artması doğal kaynaklara zarar verdiği gibi doğal çevreyi de olumsuz etkiler.

İnsan ve doğa arasında denge kurarak, doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin kalkınmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin planlamasına sürdürülebilir kalkınma denir

İnsan olarak sadece oksijen, su ve azot gibi maddeler tüketmiyor, ayrıca hayatımızı kolaylaştıran elbise, eşya, çeşitli araç ve gereçler de kullanırız. Kullandığımız bu maddeler gibi birçok ürünü doğal kaynaklarımızdan temin ederiz.

Dünyada, bilim ve teknolojideki hızlı gelişim ihtiyaçlarımızla birlikte doğal kaynaklarımızın tüketimi de artmıştır. Bu hızlı tüketim ile birlikte artan dünya nüfusu da doğal kaynaklarımızı tehdit etmekte ve tükenme noktasına getirmektedir. Bu noktada eğer önlem alınmazsa bizden sonraki nesiller bu maddelerden mahrum kalacaklardır.

Sürdürülebilir bir yaşam için tüketim maddelerinin tükenmesini önlemeye yönelik projeler ve çeşitli etkinlikler geliştirmeliyiz.

* Sürdürülebilir kalkınmanın faydaları nelerdir?

 • 5. Enerji tasarrufu sağlanır.
 • Atık maddeler azalacağı için çevreye zarar verilmez.
 • Kaynaklar etkin olarak kullanıldığı için dünya daha yaşanabilir olacaktır.
 • Sürdürülebilir kalkınma insan ve doğanın birbiri ile uyum içinde olmasını sağlar.
 • Doğal çevre korunmakla birlikte, kalkınma sürdürülebilir hale gelmektedir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sayesinde kaynaklar israf edilmez.
 • Doğal kaynaklar korunur bu sayede gelecek nesillerin ihtiyaçları karşılanmış olur.
 • Kaynakların fazla kullanılması engellendiği için hayat kalitesi ve ekonomiye katkı sağlayacaktır.
 • Dünyadaki kaynaklar insanlar arasında eşit dağılımını sağlar. Bu sayede savaşlar ve çatışmalar engellenmiş olur.
 • Geri dönüşümün önem kazanmasından dolayı çeşitli iş olanakları sağlanacak, doğal kaynak kullanımı azalacaktır.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

 • Sürdürülebilir kalkınma
 • 8. Sınıf ATP Konu Anlatımı
 • 8. Sınıf Enerji Dönüşümleri
 • Sürdürülebilir KALKINMA Nedir
 • 8.sınıf fen sürdürülebilir kalkınma test
 • 8.Sınıf Madde ve Endüstri Konu Anlatımı
 • 8. Sınıf ELEKTRİKLENME Çeşitleri konu anlatımı