5.Sınıf 4.Ünite 2.Bölüm Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Konu Anlatımı

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Konu Özeti

Maddeler doğada saf hâlde ya da karışım hâlinde bulunurlar. Saf maddeler, kendini oluşturan parçacıklardan başka parçacık içermeyen maddeler iken karışımlar, iki ya da daha fazla saf maddenin birleşmesiyle meydana gelirler.

Su, oksijen, demir, alkol gibi maddeler saf maddelere; şekerli su, tuzlu su, hava gibi maddeler ise karışımlara örnek olarak verilebilir.

Saf maddelere belirli sıcaklıklarda hâl değiştirirler ve bu sıcaklık değerleri her saf madde için farklıdır.

Maddeleri tanımamızı, onları birbirinden ayırt etmemizi sağlayan ve her maddenin kendine özgü olan özelliklerine maddenin ayırt edici özellikleri denir.

Erime, donma ve kaynama noktaları saf maddeler için ayırt edici özelliklerdir. Yani her saf maddenin kendine özgü bir erime, donma ve kaynama noktası (sıcaklığı) vardır.

Saf bir katı madde ısı aldığında sıcaklık değeri artar. Bu sıcaklık değeri belirli bir seviyeye geldiğinde katı madde erimeye başlar ve bu maddenin tamamı sıvı hâle geçinceye kadar sıcaklık sabit kalır. Saf bir katı maddenin erimeye başladığı bu sıcaklığa erime noktası ya da erime sıcaklığı adı verilir.

Saf bir sıvı madde ısı verdiğinde sıcaklık değeri azalır. Bu sıcaklık değeri belirli bir seviyeye geldiğinde sıvı madde donmaya başlar ve bu maddenin tamamı katı hâle geçinceye kadar sıcaklık sabit kalır. Saf bir sıvı maddenin donmaya başladığı bu sıcaklığa donma noktası ya da donma sıcaklığı denir.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

 • 5.sınıf maddenin ayırt edici özellikleri test
 • 5. sınıf maddenin ayırt edici özellikleri çalışma kağıdı
 • maddenin ayırt edici özellikleri kısaca
 • maddenin ayırt edici özellikleri 5. sınıf eodev
 • maddenin ayırt edici özellikleri kimya
 • maddelerin ayırt edici özellikleri tablosu
 • 5 sınıf maddenin ayırt edici özellikleri test indir
 • maddenin ayırt edici özellikleri 5 sınıf slayt
 • yeni müfredat 5.sınıf fen konu anlatımları
 • maddenin ayırt edici özellikleri FenEhli
 • tonguç maddenin ayırt edici özellikleri