8.Sınıf 7.Ünite 3.Bölüm Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Konu Anlatımı

Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Konu Özeti

A) Elektrik Enerjisinin Isı Enerjisine Dönüşmesi

Elektrik enerjisi direnci olan tellerden geçerken, ısı enerjisine dönüşür. Tungsten, nikel-krom gibi metallerin direnci yüksektir. Bu metallerin üzerinden elektrik enerjisi geçerken ısı enerjisi oluşur. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine çeviren araçlarda rezistans bulunur. Fırın, ütü, saç kurutma makinesi, elektrik sobası, su ısıtıcısı, çamaşır ve bulaşık makinelerinde direnci fazla olan rezistans vardır.

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümüne etki eden faktörler:

– iletkenin direnci,

– akım miktarı,

– akımın geçiş süresidir.

1. İletkenin direnci

Direnç ne kadar fazla ise oluşacak ısı enerjisi de artacaktır. Telin direncinin artırılması için uzun, ince ve direnci fazla olan tel kullanılır.

2. Akım miktarı

İletken üzerinden geçen akım miktarı arttıkça, oluşan ısı da artar.

3. Akımın geçiş süresi

İletken üzerinden geçen akım ne kadar uzun süre geçerse elde edilecek ısı miktarı da artacaktır.

B) Elektrik Enerjisinin Işık Enerjisine Dönüşmesi

Ampul, floresan lamba, LED lamba, Neon lambalarında elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşmektedir.

– Ampul

Ampul içerisinde direnci yüksek ve erime sıcaklığı fazla tungstenden yapılmış ince ve uzun filaman bulunur. Ampul içerisindeki tungsten telden elektrik akımı geçtiğinde direnci fazla olduğu için 3000 °C’ye kadar ısınır, ısınan telde etrafına ışık ya-yar. Filamanın hava ile temas ederse filaman oksijenle etkileşerek kopar. Bunu engellemek için ampulün içerisine argon gazı konulur. Filaman koparsa ampul ışık vermez.

Akkor filamanlı ampullerde enerjinin %95’i ısıya %5’i ışık enerjisine dönüşür. Ampullerin enerji verimi oldukça düşüktür.

– Floresan Lambalar

Floresan lamba içerisinde cıva buharı ve soy gaz bulunur. Lamba camının kenarında ise fosfor tabakası vardır. Yüksek gerilimde floresan lamba içerisindeki gaz iyonlaşarak iletken hale geçer. Cıva atomları mor ötesi ışık oluşturur, fosfor tabakası da mor ötesi ışığı görünür ışık haline çevirir.

– LED Lambalar

Led ışık yayan diyottur. Günümüzün en popü-ler aydınlatma aracıdır. Elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmını ışık enerjisine çevirdiği için verimi yük-sektir.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • 8. Sınıf elektrik Santralleri
  • Elektrik enerjisi hangi enerjilere dönüşür
  • 8.sınıf elektrik enerjisinin dönüşümü test
  • Elektrik enerjisinin ısı enerjisine Dönüşümü
  • Elektrik enerjisinin ışık enerjisine Dönüşümü
  • Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü
  • Elektrik Enerjisinin hareket enerjisine Dönüşümü Deneyi
  • Hareket Enerjisinin elektrik Enerjisine Dönüşümü 7. Sınıf