7.Sınıf 4.Ünite 1.Bölüm Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Anlatımı

Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Özeti

Bir maddeyi oluşturan ve bu maddenin tüm kimyasal özelliklerine sahip olan en küçük parçacığa atom adı verilir.

Atomlar kendilerinden daha küçük parçaların birleşimiyle oluşmuşlardır. Bu parçacıklara atom altı parçacıkları adı verilir.

Atom altı parçacıklar; proton, nötron ve elektronlardır.

Atomu oluşturan temel parçacıklar farklı konumlarda yer alırlar. Proton ve nötronlar atomun merkezinde (çekirdeğinde) yer alırken, elektronlar atomun çevresinde yer alır.

Elektronlar çekirdeğin çevresinde sürekli dönme hareketi yapar. Elektronların dönme hareketini gerçekleştirdikleri bölgelere katman adı verilir.

Atomun merkezinde yer alan protonlar ‘p’, nötronlar ‘n’ ve elektronlar ise ‘e’ harf ile gösterilir.

Proton ve nötronların kütlesi birbirine çok yakındır. Elektronların kütlesi ise proton ve nötronun kütlesinin yaklaşık 1/2000’i (iki binde biri) kadardır.

Atom ile ilgili geçmişten günümüze kadar birçok bilim insanı araştırma yapmıştır. Yapılan bu araştırma ve çalışmalar sonucunda bilim insanları çeşitli modeller tasarlamışlardır.

Devamı konu anlatımımızda…

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • 7.sınıf saf maddeler
  • tonguç akademi 7. sınıf fen atom
  • 7. sınıf moleküller konu anlatımı
  • 7.sınıf fen 4.ünite konu anlatımı
  • maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf özet
  • maddenin tanecikli yapısı 7. sınıf test
  • 7. sınıf maddenin tanecikli yapısı çalışma kağıdı
  • yeni müfredat 7.sınıf maddenin tanecikli yapısı özet
  • 7. sınıf maddenin tanecikli yapısı konu anlatımı pdf