7.Sınıf 4.Ünite 2.Bölüm Saf Maddeler Konu Anlatımı

Saf Maddeler Konu Özeti

Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde adı verilirken, fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere ise saf madde denir.
Saf maddeler elementler ve bileşikler olmak üzere iki grupta incelenir.

1. ELEMENTLER
Kendinden daha basit maddeye dönüşmeyen ve aynı türdeki taneciklerden oluşan saf maddeye element denir.

Elementlerin Özellikleri
– Sembollerle gösterilirler.
– Tek cins maddelerden oluşurlar.
– Farklı elementlerin atomları da farklıdır.
– Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır.
– Fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrılamazlar.

Elementler ve Sembolleri
Her dilde element isimleri farklı isimlendirilmektedir. Element sembolleri ise bütün dünya da aynıdır. Bu sayede bilimsel iletişim kolaylaşır, bileşiklerin formülleri yazılırken kolaylık sağlanır. Örneğin, Türkçe’de Hidrojen elementi Latince de Hydrogenes dir. Ancak bütün dillerde Hidrojen elementinin sembolü ‘H’ harfidir.
Element sembolleri Latince element adlarının ilk harfi, ilk harfi aynı olanların ise ilk iki harfi şeklinde kullanılır.

2. BİLEŞİKLER
Birden fazla elementin bir araya gelerek oluşturdukları saf maddelere bileşik adı verilir.

Bileşiklerin özellikleri
– Saf maddedirler.
– Formüllerle gösterilirler.
– Kimyasal yollarla elementlere ayrılabilirler.
– Belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır.
– Bileşikler iyonik veya molekül yapıda olabilirler.
– Elementlerin belli oranlarda birleşmesi ile oluşurlar.
– Kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler.

Bileşikler ve Formülleri
Bileşikler formüller ile gösterilir. Bileşiğin formülü de bütün dünya da aynı şekilde yazılır. Bileşik formülü yazılırken elementin adı ve sağ altına sayısı yazılır. Elementin sayısı bir ise yazılmaz. Örneğin, H2O bileşiğinde iki hidrojen ve bir oksijen atomu vardır. Yine CO2 bileşiğinde ise bir karbon ve iki oksijen atomu bulunur.

MOLEKÜLLER
İki ya da daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom kümelerine molekül adı verilir. Moleküller aynı cins ya da farklı cins atomlardan oluşabilir.
Oksijen molekülü iki tane oksijen atomundan oluşur. Karbondioksit molekülü iki oksijen ve bir karbon atomundan oluşur. Ozon molekülü üç tane oksijen atomundan oluşmuştur.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • 7.sınıf saf maddeler test
  • 7.sınıf karışımlar konu anlatımı
  • saf madde ve karışımlar 7. sınıf test
  • 7. sınıf saf madde ve karışımlar konu özeti
  • 7 sınıf fen saf madde ve karışımlar konu anlatımı
  • 7.sınıf fen bilimleri saf maddeler konu anlatımı pdf
  • 7. sınıf maddenin tanecikli yapısı konu anlatımı pdf
  • 7. sınıf fen bilimleri saf madde ve karışımlar konu anlatımı