7.Sınıf 7.Ünite 1.Bölüm Ampullerin Bağlanma Şekilleri Konu Anlatımı

Ampullerin Bağlanma Şekilleri Konu Özeti

Elektrik yüklerinin iletken maddeler üzerin-den hareketi ile elektrik akımı oluşur. Elektrik akımı elektronların pilin (-) kutbundan (+) kutba hareket etmesi sonucu oluşur.
Elektrik akımının yönü pilin (+) kutuptan (-) kutba doğrudur.

1. Elektrik Devre Elemanları ve Görevleri

İletken tel

Elektrik akımını iletilmesini sağlar.

Ampul

Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.

Anahtar

Elektrik akımının iletilmesini kontrol eder.

Pil

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Devre elemanlarının çalışması için gerekli akımı sağlar.

2. Elektik Akımı

Elektrik akımı ampermetre adı verilen araçla ölçülür. Ampermetre elektrik devresine seri olarak bağlanır. Ampermetrenin gösterdiği direnç çok azdır, üzerinden çok akım geçer.
Ampermetrenin + ve – uçları pilin + ve – uçla-rına bağlanmalıdır. Akımın birimi Amper (A)’dir ve akım I simgesi ile gösterilir.

Her elektrikli aracın kullanacağı elektrik mik-tarı farklıdır. Elektrikli aracın kullandığı akım mikta-rı arttıkça kullandığımız enerji miktarı da artar.

3. Elektrik Gerilimi (Potansiyel Farkı)

Devredeki gerilimi ölçmek için kullanılan araca voltmetre denir. Voltmetre elektrik devresine para-lel bağlanır. Voltmetrenin direnci çok yüksektir, üze-rinden çok az akım geçer.

4. Direnç

Bir elektrik devresinde gerilimin akıma oranı sabittir. Bu oran direnci verir. Direnci bulduğumuz bu kurala “Ohm Kanunu” denir. Ohm kanunu Georg Simon Ohm tarafından bulunmuştur. Direnç R sem-bolü ile gösterilir. Birimi ohm (Ω)’dur. Direnci ölçmek için direnç ölçer (Ohmmetre) kullanılır. Ayrıca direnç, gerilimin akıma oranı ile bulunur.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • Ampullerin Seri bağlanması
  • 7. sınıf elektrik devreleri test
  • 7.sınıf elektrik devreleri çalışma kağıdı
  • Ampullerin bağlanma Şekilleri Ders Planı
  • ampullerin bağlanma şekilleri 7. sınıf slayt
  • 7.sınıf elektrik devreleri konu anlatımı pdf
  • 7.sınıf ampullerin bağlanma şekilleri konu anlatımı pdf
  • 7.Sınıf Fen Bilimleri Ampullerin bağlanma Şekilleri Konu Anlatımı