6.Sınıf 5.Ünite 1.Bölüm Sesin Yayılması Konu Anlatımı

Sesin Yayılması Konu Özeti

Günlük hayatımızda birçok ses ile etkileşir ve bu sesleri işitiriz. Tahta bir masaya ya da boş bir tenekeye vurduğumuzda ses çıkar. Konuşurken veya herhangi bir müzik aleti çalarken çevremize farklı sesler yayarız. Çevremizdeki canlı ve cansız tüm varlıklardan çıkan bu sesler, titreşimler sonucu meydana gelir. Titreşim sonucu oluşan ses, bir enerji türüdür ve dalgalar hâlinde her yöne yayılır.

Ses, bulunduğu ortamlarda yer alan madde taneciklerini titreştirerek yayılır. Bu yüzden sesin ya-yılması için katı, sıvı veya gaz gibi maddesel ortamlar gereklidir. Havası boşaltılmış kapalı bir kap veya uzay boşluğu gibi maddesel olmayan ortamlarda yani boşlukta ses yayılmaz.

1. Sesin Katılarda Yayılması

Sesin katı ortamlarda yayılmasına günlük yaşantımızdan birçok örnek verebiliriz. Bunlar;

A) Tren raylarındaki sesler

Tren rayına kulağımızı dayadığımızda trenin sesini daha rahat duyarız.

B) Yan odadan duyulan sesler

Yan odada konuşan ya da mutfaktan seslenen annenizin sesini odanızın kapısı kapalı olmasına rağmen duymuşsunuzdur.

2. Sesin Sıvılarda Yayılması

A) Gemilerde kullanılan sonar cihazı

Bir sonar cihazı sudan aşağıya doğru ses dalgaları gönderir. Bu ses dalgaları balık, bitki örtüsü veya zemindeki nesnelere çarptığında, yüzeye geri yansır. Üretilen ses dalgasının yansıyıp geri dönene kadar geçen süre ile sesin ortamdaki hareket hızının bilinmesiyle mesafe hesaplanır.

B) Su içerisinde birbirine vurduğumuz kaşıkların sesini işitebilmemiz

Su içerisinde birbirine vurduğumuz kaşıkların sesini suyun içinde olmamamıza rağmen duyarız.

3. Sesin Gazlarda Yayılması

A) Konuşmaları duyabilmemiz

İnsanların dışarıda birbirleriyle konuşmaları sesin havada yayılması ile gerçekleşmektedir.

B) Yıldırım ve şimşek olayı

Gökyüzünde şimşek veya yıldırım olayı gerçekleştiğinde meydana gelen ses her taraftan duyulur. Bu durum da sesin hava (gaz) ortamında yayıldığının bir kanıtıdır.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • 6.sınıf ses ve özellikleri pdf
  • sesin yayılması 6.sınıf test
  • sesin sürati 6. sınıf konu anlatımı
  • 6.sınıf ses ve özellikleri konu anlatımı
  • 6.sınıf ses ve özellikleri konu anlatımı pdf
  • 6. Sınıf Fen Bilimleri 5. Ünite Konu Anlatımı
  • 6.sınıf sesin farklı ortamlarda farklı duyulması
  • 6. Sınıf Fen Bilimleri Sesin yansıması Konu Anlatımı