7.Sınıf 4.Ünite 3.Bölüm Karışımlar Konu Anlatımı

Karışımlar Konu Özeti

İki ya da daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir arada bulunması ile karışımlar oluşur. Örneğin tuzlu suda, tuz ve su kendi özelliklerini kaybetmeden bir arada bulunarak bir karışım oluştururlar.

Karışımların özellikleri

1. Saf madde değildirler.

2. Formülleri ya da sembolleri yoktur.

3. Belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur.

4. Birden fazla maddenin karışması ile oluşurlar.

5. Fiziksel yollarla kendilerini oluşturan maddelere ayrılabilirler.

6. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

7. Karışımı oluşturan maddeler istenilen her oranda birleştirilebilirler.

Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere iki grupta incelenir.

1. HOMOJEN KARIŞIMLAR (ÇÖZELTİLER)

Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım adı verilir. Tuz-su, şeker-su, alkol-su, gazoz birer homojen karışım örneğidir. Ayrıca homojen karışımlara çözelti adı da verilmektedir.

Bir çözelti içerisindeki miktarı fazla olan maddeye çözücü, miktarı az olana ise çözünen adı verilir. Örneğin, şekerli su çözeltisinde, su çözücü şeker ise çözünendir.

2. HETEROJEN KARIŞIMLAR

Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünmeyen karışımlara heterojen karışım adı verilir. Yağ-su, ayran, çamur, kum-su birer heterojen karışım örneğidir. Ayrıca heterojen karışımlara adi karışım adı da verilmektedir.

Ayran ve süt gibi bazı karışımlar ilk bakışta homojen karışım gibi görünebilirler. Fakat bir süre beklendiğinde yoğurt dibe çöker, sütün üzerinde ise kaymak oluşur. Bu nedenle ayran ve süt heterojen karışımlardır.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • 7.sınıf karışımlar test
  • 7.sınıf karışımların ayrıştırılması
  • saf madde ve karışımlar 7. sınıf test
  • 7. sınıf karışımlar konu anlatımı pdf
  • 7. sınıf saf madde ve karışımlar konu özeti
  • 7.sınıf saf madde ve karışımlar konu anlatımı
  • 7 sınıf fen saf madde ve karışımlar konu anlatımı
  • 7. sınıf fen bilimleri saf madde ve karışımlar konu anlatımı