6.Sınıf 6.Ünite 2.Bölüm Duyu Organları Konu Anlatımı

Duyu Organları Konu Özeti

Çevremizdeki ve vücut içindeki değişmeleri algılayabilmemizi sağlayan yapılara duyu almaçları adı verilir. Duyu almaçları, bulundukları organların dışa açılan yüzeylerine yakın olduğu bölgelerde yer alan özel yapılardan oluşur.

Çevremizdeki uyarıları alabilecek organlar duyu organları olarak adlandırılır. Vücudumuzdaki duyu organlarıyla tat, koku, dokunma, görme ve işitme ile ilgili uyarıları algılarız.

1. TAT ALMA DUYUSU

Tat alma duyu organımız dildir. Dil, epitel doku ile örtülüdür ve üzerinde tat tomurcukları bulunur. Tat tomurcukları içerisinde ise duyu hücreleri yer alır. Dilde yer alan duyu hücreleri acı, tatlı, tuzlu ve ekşi olmak üzere toplam dört ana tadı algılar.

2. KOKU ALMA DUYUSU

Koku alma duyu organımız burundur. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. İç taraftan yutağa bağlanır. Burun boşluğunun üstünde burnun içini örten epitel doku üzerinde koku sinirlerinin yoğun olduğu sarı bölge vardır. Bu yüzey mukus salgısı yapar. Buraya mukoza da denir. Koku sinir uçları mukoza içinde gömülüdür. Koku taşıyan gazlar, burna girdikten sonra mukus sıvısı içinde çözünerek duyu sinirlerini uyarır. Sinirler uyarıları beyne iletir. Böylece koku algılanır.

3. DOKUNMA DUYUSU

Deri, vücudu çepeçevre saran, en geniş yüzeyli organımızdır. Deri, insanda; dokunma, basınç, sıcaklık, ağrı gibi mekanik duyuları algılar. Terlemeyle boşaltıma yardımcı olur. Mikropların girişini engeller ve vücut ısısının ayarlanmasında görev yapar.

4. İŞİTME DUYUSU

Kulak, işitme ve denge organımızdır. Cisimlerin titreşmesi sonucu havada ses dalgaları oluşur. Kulak, ses dalgalarını algılar ve dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümde incelenir.

5. GÖRME DUYUSU

Göz, görme duyu organıdır. Göz, kafatasının önündeki göz çukuru (yuvarlağı) içinde bulunur. Gözde görme olayını sağlayan görme duyu hücreleri ile görüntüyü beyne iletebilen görme duyu sinirleri bulunur. Gözdeki görme duyu hücreleri tarafından alınan uyarılar, görme duyu sinirleri ile beynin görme duyu merkezine iletilir ve gelen uyarılar burada değerlendiri-lerek görme olayı gerçekleştirilir.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • Duyu Organları
  • derslike 6. sınıf fen
  • tonguç akademi 6. sınıf
  • 6.sınıf duyu organları slayt
  • 6. sınıf duyu organları burun
  • 6.sınıf duyu organları etkinlik
  • 6. sınıf fen bilimleri duyu organları kulak
  • 6.sınıf duyu organları hakkında araştırma ve poster hazırlama