8.Sınıf 7.Ünite 2.Bölüm Elektrik Yüklü Cisimler Konu Anlatımı

Elektrik Yüklü Cisimler Konu Özeti

Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, yüklü ise ne tür yüke sahip olduğunu anlamamıza yarayan araca elektroskop denir. Bir elektroskop: metal topuz, lastik tıpa, metal çubuk, cam fanus, iletken yapraklar ve yalıtkan ayaktan oluşur.

İletken Yapraklar

İletken yapraklar, elektroskopun en önemli aksamıdır. Bir cismin yüklü olup olmadığı, yüklü ise yük türüne, bu yaprakların hareketine bakılarak karar verilebilir.
İletken yapraklar, metal topuza yaklaştırılarak ya da dokundurularak cismin yüküne göre ya aynı yük ile yüklenir (+ veya -) ya da her ikisi de nötr olur. Elektroskobun iki yaprağı farklı yüklere sahip olamaz.

Elektrik yüklü bir cisim, iletken bir telle toprağa bağlandığında cisim ile toprak arasında (-) negatif yük alışverişi olur. Bu olaya topraklama denir. Yer küre çok büyük nötr bir yapı olduğu için, yüklü cisimler yer küreye bağlandığında, nötr hale geçerler.

ELEKTRİKLENMENİN HAYATIMIZDAKİ UYGULAMALARI

*Parmak izi, izlerinin tespitinde elektriklenme olayından faydalanılır.

*Günlük hayatta kullandığımız fotokopi makineleri ve yazıcıların bir çoğu elektriklenme prensibi ile çalışır.

*Beyaz eşya ve otomobillerin boyanmasında da yine elektriklenmeden yararlanılır.

*Fabrika bacalarında çıkan zararlı parçacıklar yine elektriklenme sayesinde tutulabilmektedir.

*Petrol tankerlerinde biriken elektrik yükleri, bu tankerlerin patlamasına neden olabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına, tankerlerin arkasına yere değecek şekilde bir zincir takılır. Bu sayede tankerde biriken yükler toprağa geçecektir (topraklama).

Yıldırım: Bulutların birbirlerine sürtünmesi sonucunda aralarında yük alışverişi gerçekleşir ve bulutların alt ve üst kısımları zıt yükler ile yüklenirler. Bulutlar yeryüzüne yaklaştığında, yeryüzü ile bulutlar arasında yük aktarımı gerçekleşir. Bu olaya yıldırım denir. Yıldırımın yüksek ve sivri yerlere düşme olasılığı daha yüksektir.

Şimşek: Elektrik yüklü bir bulut ile diğer bir bulut arasında gerçekleşen elektrik boşalması olayına denir.

Paratoner: Yapıları yıldırımın etkisine karşı koruyan bir araçtır. Binaların çatısı üzerine yerleştirilen sivri bir madeni çubuk, şimşek çaktığı zaman meydana gelen elektrik boşalımı çekip almaya yarar. Elektrik akımı, bu çubuktan, uzun bir kabloyla aşağıya iner, kablonun içindeki toprağa sokulmuş madeni levhadan da toprağa geçerek dağılır.

İlgili Kazanımlar

Google arama terimleri:

  • 8 sınıf fen elektrik yükleri ve elektriklenme konu anlatımı
  • elektriklenme çeşitleri 8 sınıf konu anlatımı
  • 8.sınıf elektrik yükleri ve elektriklenme
  • 8 sınıf elektrik yüklü cisimler test
  • 8 sınıf elektrik yükleri ve elektriklenme soruları
  • 8 sınıf elektrik yükleri ve elektriklenme deneyleri
  • elektrik enerjisinin dönüşümü
  • 8 sınıf elektriklenme deneyleri