Yıl Sonu Seminerinin 2.Haftası Başka İlde Alınabilir Mi?

Öğretmenlerin, bu yıl yapmaları gereken mesleki çalışmaları ile ilgili program Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlandı. (Tıklayınız.)

Her yıl Haziran dönemi mesleki çalışma programının 2. haftasının başka ilde yapılıp yapılmayacağı merak edilmekte ve MEB çok geçte olsa bu konuya açıklık getirecek bir açıklama yapmaktadır. Peki, bu yıl henüz hakkında herhangi bir açıklama yapılmamış bu konunun mevzuatta bir yeri var mıdır?

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda;

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 38/c Maddesi; “Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.”
 
Ortaöğretimde;
 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 87/b Maddesi; “Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri halinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar.”

hükümleri yer almaktadır. Bu nedenle öğretmenler aşağıda yer alan dilekçe örneklerinden birini kendi kurumlarına diğerini ise seminer programını alacakları eğitim kurumuna vererek 24-28 Haziran haftasında yapılacak mesleki çalışmaları başka il/ilçelerde alabileceklerdir.