Metaller, Ametaller ve Yarı Metaller

Metaller, Ametaller ve Yarı Metaller

Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element adı verilir. Elementler genel olarak metaller, ametaller ve yarı metaller olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Bunun yanında elementler artan atom numaralarına (proton veya elektron sayılarına) ve benzer özelliklerine göre periyodik tabloya yerleştirilmişlerdir. Metaller daha çok periyodik tablonun sol tarafında yer alırken ametaller sağ tarafında yer alırlar. Yarı metaller ise sağ tarafta yer alan ametallere yakın olarak bulunurlar.

METALLER

Periyodik tabloda sol tarafta bulunan elementler metaller olarak adlandırılırlar. Ayrıca periyodik tabloda yer alan B grubu ve alt iki satırda yer alan lantanit ve aktinitlerin tamamı metaldir.

Metallerin Özellikleri

*Isı ve elektriği iyi iletirler.

*Tel ve levha haline getirilebilirler.

*Atomik yapıda ve yüzeyleri parlaktır.

*Erime ve Kaynama noktaları yüksektir.

*Oda sıcaklığında katı hâlde bulunurlar (Cıva hariç).

AMETALLER

Periyodik tabloda daha çok sağ tarafta yer alan elementler ametaller olarak adlandırılırlar.

Ametallerin Özellikleri

*Isı ve elektriği iyi iletmezler.

*Tel ve levha haline gelmezler.

*Molekül yapılıdırlar ve yüzeyleri mattır.

*Erime ve Kaynama noktaları düşüktür.

*Oda sıcaklığında farklı hâllerde bulunabilirler.

NOT: Periyodik tabloda bulunan 8A grubu elementleri ametal özellik gösterir ve soy gazlar/asal gazlar olarak adlandırılırlar. Soy gazlar diğer ametallerden farklı olarak hiçbir element ile bağ yapmaz ve doğada atomik halde bulunurlar.

YARI METALLER

Periyodik tabloda yaklaşık olarak 7-8 adet olan, periyodik tablonun sağ tarafta yer alan elementler yarı metaller olarak adlandırılırlar. Yarı metaller fiziksel özellikleri bakımından metallere,  kimyasal  özellikleri bakımından ametallere benzemektedirler. Bor (B), Silisyum (Si) elementleri yarı metallere örnek olarak verilebilir. Yarı metaller elektronik devrelerde, merceklerde ve projektörlerde kullanılırlar.

Yarı Metallerin Özellikleri

*Oda koşullarında katıdırlar.

*Tel ve levha haline gelebilirler.

*Parlak ve mat görünümdedirler.

*Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden kötü iletirler.

Etiketler: Metaller, Ametaller ve Yarı Metaller nedir? l Metaller, Ametaller ve Yarı Metaller konu özeti indir l Metaller, Ametaller ve Yarı Metaller püf noktaları nedir? l Metaller, Ametaller ve Yarı Metaller örnekleri nelerdir? l Fen Bilimleri Dersi sözlüğü l Metaller, Ametaller ve Yarı Metaller proje ödevi indir l Metaller, Ametaller ve Yarı Metaller soruları çöz l Metaller, Ametaller ve Yarı Metaller araştırma ödevi l Fen ödevi indir