MEB, Öğretmen Yer Değiştirme Yönetmeliğini Değiştiriyor.!

MEB, Öğretmenlerin Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişikliğe gidiyor… Daha önce MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza AYDOĞDU’nun sosyal medyadan açıkladığı çalıştay, yönetmelik değişikliğinden önce önümüzdeki hafta iki gün süre ile yapılacak…

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl bir takvim doğrultusunda mazeret ve isteğe bağlı tayin işlemleri yapmaktadır. Son yıllarda bu tayin dönemlerinde birçok öğretmen mağdur olmakta, yıllarca yer değiştirme hayaliyle yaşamaktaydı. Bu konuda birçok eleştiri alan MEB yetkilikleri nihayet düğmeye basmış ve daha iyi işleyen bir sistemin uygulanabilmesi için ÇALIŞTAY yapmaya karar vermişlerdir.

Çalıştay önümüzdeki hafta 10-11 Ekim 2019 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleşecektir. Çalıştay’da, yapılması düşünülen yönetmelik değişikliğine ilişkin olarak görüşler alınacak, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerine ilişkin yapılan uygulamalar genel olarak değerlendirilip öneriler alınarak, yer değiştirme takvimi gözden geçirilecektir.

MEB’in resmi yazısına göre; Çalıştay’a eğitim hizmet kolunda en çok üyeye sahip olan Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş’ten 2 yetkin uzman katılacak.

Ayrıca Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra il ve okul yöneticileri de Çalıştay’a katılacak…

MEB’in resmi yazısı aşağıda verilmiştir.