Kalıtım Nedir? Kalıtım Kavramları Nelerdir?

Kalıtım Nedir? Kalıtım Kavramları Nelerdir?

Anne ve babaların sahip oldukları özellikler, kromozomlar üzerinde yer alan genlerle yavru bireylere aktarılır. Canlıya ait özelliklerin yavruya aktarılmasına kalıtım, nesilden nesile aktarılabilen özelliklere ise kalıtsal özellikler denir. Kalıtımı inceleyen biyoloji bilimi ise genetik olarak adlandırılır.

Anne ve babadan yavruya aktarılan her bir özellik karakter olarak adlandırılır. Anne ve babadan aktarılan her bir karakter ise bir çift gen ile ifade edilir.

Kalıtım ile ilgili kavramlar:

*Genotip: Canlının sahip olduğu gen yapısıdır.

*Fenotip: Canlının genotip özelliklerine bağlı olarak meydana gelen dış görünüşüdür.

*Baskın gen: Her durumda kendi özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan genlerdir. Baskın genler A, B, C, T, K ve M gibi büyük harflerle gösterilirler.

*Çekinik gen: Baskın gen ile birlikte bulunduğunda kendi özelliğini gösteremeyen genlerdir. Çekinik genler a, b, c, t, k ve m gibi küçük harflerle gösterilirler.

*Saf Döl (homozigot): Aynı özellikteki iki genin bir arada bulunması ile oluşan yapıdır. AA, bb, TT, kk örnek olarak verilebilir.

*Melez Döl (heterozigot): Farklı özellikteki iki genin bir arada bulunması ile oluşan yapıdır. Aa, Bb, Tt, Kk örnek olarak verilebilir.

Etiketler: Kalıtım nedir? l Kalıtım konu özeti indir l Kalıtım püf noktaları nedir? l Kalıtım örnekleri nelerdir? l Kalıtıma örnekler verir l Fen Bilimleri Dersi sözlüğü l Fen dersi konu özetleri l Kalıtım örnekleri indir l Kalıtım proje ödevi indir l Kalıtım soruları çöz l Kalıtım araştırma ödevi l Fen ödevi indir l Çaprazlama soru örnekleri indir l