Hayvanlar ve Özellikleri

Hayvanlar ve Özellikleri

Havada, karada ve suda yaşayan türleri olan, bazıları etle bazıları otla bazıları ise hem et hem de otla beslenebilen canlı gruplarına hayvanlar denir.

Hayvanlar, kendi besinlerini kendileri üretemeyen, beslenme ihtiyaçlarını diğer canlılardan karşılayan varlıklardır. Ayrıca hayvanlar, vücutlarında iskelet ve omurga olup olmalarına göre iki sınıfta incelenirler.

1. Omurgasız Hayvanlar

*Vücutlarında iskelet ve omurga bulunmaz.

*Karada, suda ve havada yaşayan örnekleri vardır.

*Yumurta ile (çoğalma) üreme özelliğine sahiptirler.

*Arı, kelebek, solucan, yengeç, ahtapot, sinek, midye, karınca, kene, bit gibi canlılar omurgasız hayvanlara örnek olarak verilebilir.

2. Omurgalı Hayvanlar

*Vücutlarında kıkırdak ya da kemikten oluşmuş iskelet ve omurga bulunur.

*Karada, suda ve havada yaşayan örnekleri vardır.

*Yumurtayla ya da doğurarak üreyen türleri vardır.

*Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeli hayvanlar olmak üzere beş grupta incelenirler.

Etiketler: omurgalı ve omurgasız hayvanlar özellikleri l omurgalı hayvanlar özellikleri l omurgalı ve omurgasız hayvanlar şeması l omurgalı hayvanlar kuşlar l Omurgasız hayvanlara 10 örnek veriniz l Fen Bilimleri Dersi sözlüğü l omurgalı hayvanlar nedir l 5.sınıf omurgalı hayvanlar proje ödevi l omurgalı hayvanlar örnek l omurgasız hayvanlar resimli l Hayvanlar ve Özellikleri araştırma ödevi l Fen ödevi indir