Fiziksel ve Kimyasal Değişim Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Fiziksel ve Kimyasal Değişim Nedir? Örnekleri Nelerdir?

Maddeler iki çeşit değişime uğrarlar. Bunlardan biri fiziksel değişim iken diğeri kimyasal değişimdir. Daha önceki yıllarda bu değişimleri ayrıntılı olarak incelemiştik. Bugün ise bu iki değişime kısaca değinip geçeceğiz.

Fiziksel değişim: Maddenin dış görünüşünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim denir.

Örnek: Kağıdın yırtılması, ağacın kesilmesi, havucun rendelenmesi, hal değişimi (katı – sıvı – gaz), tahtanın kırılması…

Kimyasal değişim: Maddenin iç yapısında yani kimliğinde meydana gelen değişimlere kimyasal değişim denir.

Örnek: Demirin paslanması, yumurtanın pişmesi, kağıdın yanması, elmanın çürümesi, sütün ekşimesi…

NOT: Fiziksel değişimlerde madde eski haline dönebilirken, kimyasal değişimlerde madde eski haline kesinlikle dönemez. Örneğin, buzun erimesi fiziksel değişimdir. Su, dondurularak tekrar buza dönüştürülebilir. Fakat pişirilen yumurta, yanan kağıt, paslanan demir eski haline kesinlikle geri döndürülemez.

Yukarıda söz edildiği gibi kimyasal değişimlerde eski hale dönüş gerçekleşmez. Fakat fiziksel değişimde eski hale dönüş gerçekleşir. Bu durumda her kimyasal değişimin de aynı zamanda bir fiziksel değişim olduğu söylenebilir. 8. sınıfta ve bu ünitede daha çok kimyasal değişim üzerinde durulacaktır.

Maddeler birbirleriyle bağ oluştururken de kimyasal değişime uğrarlar. Bu durumda kimyasal değişim yerine genellikle kimyasal olay ya da kimyasal tepkime kavramı kullanılır. Örneğin, su (H2O) molekülü, hidrojen (H2) ve oksijen (O2) atomlarının kimyasal tepkimesiyle meydana gelir. Aşağıda da görüldüğü gibi tepkime sırasında H2 ile O2 arasındaki bağlar kırılır. Bir oksijen ve iki hidrojen arasında yeni bağlar oluşarak su molekülü meydana gelir.

Etiketler: Fiziksel ve kimyasal değişim nedir? l Fiziksel ve kimyasal değişim konu özeti indir l Fiziksel ve kimyasal değişim püf noktaları nedir? l Fiziksel ve kimyasal değişim örnekleri nelerdir? l Fen dersi konu özetleri l Fiziksel ve kimyasal değişim örnekleri indir l Fiziksel ve kimyasal değişim proje ödevi indir l Fiziksel ve kimyasal değişim soruları çöz l Fiziksel ve kimyasal değişim araştırma ödevi l Fen ödevi indir