Elektriklenme Çeşitleri Nelerdir?

Elektriklenme Çeşitleri Nelerdir?

Nötr cisimler üzerinde bulunan eşit sayıdaki pozitif ve negatif yüklerin sayılarında meydana gelecek değişiklik ile cisimler elektriklenebilir.  Herhangi bir yolla elektron (- yük) kazanan nötr bir cisim negatif yüklü, elektron kaybeden nötr cisim ise pozitif yüklü hale gelir.

NOT: Bir cisimden başka bir cisme ancak negatif (-) yükler hareket eder. Pozitif (+) yükler yani protonlar atomun çekirdeğinde yer aldıklarından hareket etmezler.

Bir cismin elektrikle yüklenmesi sürtünme, dokunma ve etki ile elektriklenme olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleşir.

1. Sürtünme ile Elektriklenme

Saçlarımıza sürttüğümüz tarak ve balon ile küçük kağıt parçacıklarını çekebilir, hatta saçlarımızın diken diken olmasını sağlayabiliriz. Bu durum saçlarımızın ve saçlarımıza sürttüğümüz taraf ve balonun elektriklendiğini göstermektedir.

İki maddenin birbirine sürtünmesi sonucu aralarında gerçekleşen yük alışverişine sürtünme yolu ile elektriklenme denir.

2. Dokunma (Temas) ile Elektriklenme

Dokunma ile elektriklenme, birbirine temas ettirilen iki ya da daha fazla cisim arasında yük alışverişi olur. Cisimler arasındaki yük alışverişi, yük dengesi sağlanıncaya kadar devam eder. Bu durumda dokunma ile elektriklenme denir.

NOT: Temas ettirilen cisimlerin, temas sonrası sahip olacakları yükleri bulmak için, sahip oldukları yükler toplanır, eğer cisimler özdeşse cisim sayısına bölünür. Cisimler özdeş değilse, toplam yük cisimlerin boyutları dikkate alınarak paylaştırılır.

3. Etki (Tesir) ile Elektriklenme

Etki ya da tesir ile elektriklenme, yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulmadan sadece elektrik yüklerinin birbirini itmesi ve çekmesinden yararlanılarak yapılan elektriklenme çeşididir.

Bilindiği üzere cisimler üzerinde hareket eden (-) yüklerdir. Üzerinde eşit sayıda pozitif (+) ve negatif (-) yük taşıyan cisimlere nötr cisim denir.

Nötr bir cisme yüklü bir cisim yaklaştırdığımızı düşünelim. Yaklaştırılan cismin yüküne göre, (-) negatif yükler cismin yakınında ya da uzağında birikir. Örneğin, aşağıda verildiği gibi nötr bir cisme pozitif (+) yüklü cisim yaklaştırılırsa çekim etkisinden dolayı negatif (-) yükler cisme yakın uçta birikir. Diğer uçta ise (+) pozitif yükler daha çoğunlukta olacağı için nötr cismin bir yanı (-) negatif diğer yanı (+) pozitif yükle yüklenmiş olur. Bu olaya kutuplanma denir.

NOT: Yüklü bir cisim nötr cismi kutuplandırdığında cismin kendisine yakın taraftaki yüklere uyguladığı çekim kuvveti, kendisinden uzak taraftaki yüklere uyguladığı itme kuvvetinden daha büyük olur. Bu nedenle yüklü bir cisim, nötr bir cisme yaklaştırılırsa cismi kendisine doğru çeker.

Etiketler: Elektriklenme çeşitleri nelerdir? l Elektriklenme çeşitleri konu özeti indir l Elektriklenme çeşitleri püf noktaları nedir? l Elektriklenme çeşitlerine 10 örnek veriniz l Fen Bilimleri Dersi sözlüğü l Fen dersi konu özetleri l Elektriklenme çeşitleri proje ödevi indir l Elektriklenme çeşitleri soruları çöz l Elektriklenme çeşitleri araştırma ödevi l Fen ödevi indir