Bitkiler ve Özellikleri

Bitkiler ve Özellikleri

Toprağa bağlı olarak yaşayan, genellikle yeşil renge sahip olan canlılara bitki adı verilir.

Bitkiler, ormanlık alan, çöl, göl ve göl kenarı gibi farklı alanlarda yaşayabilirler.

Güneş ışığını kullanarak kendi besinlerini kendileri üretebilen bitkiler, bu sayede hem kendilerinin hem de diğer canlıların besin ihtiyaçlarını karşılarlar.

Bitkiler yapı itibariyle çiçek, gövde, yaprak ve kök olmak üzere 4 ana bölümden oluşurlar.

1. Çiçek

Bitkinin üreme organı olan çiçek, bitkilerin çoğalmasını sağlayan bölümdür. Farklı renk ve özelliklere sahip çiçekler, yaydıkları kokularla böcekleri çekerler. Bu sayede tozlaşma ile bitkilerin çoğalması (üremesi) sağlanmış olur.

2. Yaprak

Bitkiler üzerinde bulunan, farklı şekil ve büyüklüğe sahip olan yapraklar fotosentez yaparak, besin ve oksijen üretirler. Ayrıca üzerlerinde bulunan gözenekler sayesinde terleme yoluyla fazla suyun dışarıya atılmasını sağlarlar.

3. Gövde

Bitkinin çiçek, yaprak, dal ve meyve gibi kısımlarını taşıyan yapıdır. Gövde, bitkinin dik durmasını, yapraklar ve kök arasında madde alışverişini sağlarken, bazı bitki türlerinde besin depolar.

4. Kök

Bitkilerin toprak altında kalan kısmıdır. Topraktan su ve mineral alınmasını ve bitkinin toprağa tutunmasını sağlar. Bazı bitkilerde kök, bu özelliklerin yanında besin depolamakla görevlidir.

Yukarıda genel itibariyle özellikleri verilen bitkiler, benzer özelliklerine göre çiçeksiz ve çiçekli olmak üzere 2 ana grupta incelenirler.

1.Çiçeksiz Bitkiler

*Basit yapılı bitkilerdir.

*Çiçek ve tohumları yoktur.

*Genellikle nemli yerlerde yaşarlar.

*Köke benzeyen yapıları yardımı ile bulundukları yüzeye tutunurlar.

*Eğrelti otu, atkuyruğu, kibrit otu, kara yosunu ve su yosunu çiçeksiz bitki örnekleridir.

2.Çiçekli Bitkiler

*Çiçekli bitkiler, tohum ve meyve oluştururlar.

*Çiçeksiz bitkilere göre daha gelişmiş yapıdadırlar.

*Kök, gövde, yaprak ve çiçek kısımlarından oluşurlar.

*Köknar, çam, ladin, ardıç, leylak, elma, mısır, fasulye, lale, orkide ve pamuk çiçekli bitki örnekleridir.

Etiketler: Bitkiler ve özellikleri nedir? l bitkiler ve özellikleri resimli l bitkilerin özellikleri ve sınıflandırılması l çiçekli bitkilerin özellikleri l şifalı bitkiler 10 örnek veriniz l Fen Bilimleri Dersi sözlüğü l Fen dersi konu özetleri l bitkiler biyoloji l çiçekli bitkilerin ortak özellikleri l çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin özellikleri l Bitkiler araştırma ödevi l Fen ödevi indir