Bilim Uygulamaları Dersi 8.Sınıf Yıllık Planı (Yeni)

BİLİM UYGULAMALARI DERSİ 8.SINIF YILLIK PLANI

Bilim uygulamaları dersi ortaokul 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda “Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersi” olarak okutulmaktadır. Talim Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı’na göre, bilim uygulamaları dersi; etkinlik, mekan, ortam, kullanılan araç gereçler bakımından esnek bir yapıda uygulanmalıdır. 

Bilim Uygulamaları dersi, sadece kavramlar, tanımlar ve terimlerden ziyade öğrencilerin çevrelerinde meydana gelen olayların bilimsel temellerini keşfetmelerini amaçlayan, eğlenerek ve deneyerek çeşitli etkinliklerle öğrenebilecekleri süreci kapsamaktadır.

Sitemizde, özellikle her eğitim öğretim yılının hemen başında yayımladığımız yıllık planlar özenle hazırlanıp, süreç içinde bir Bilim Uygulamaları dersi öğretmeninin ihtiyacını karşılayacak şekilde yayımlanmaktadır. Aşağıda linki yer alan yıllık planını word formatında indirip, üzerinde kendi eğitim öğretim bölge ve imkanlarınıza göre düzenleme yapabilirsiniz. Ayrıca pdf formatına da yer verdiğimiz planı okulda telefondan açıp, yıllık plan kazanımlarını okul defterine yazabilirsiniz.