Besin Zinciri ve Enerji Akışı Nedir?

Besin Zinciri ve Enerji Akışı Nedir?

Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Evrendeki en büyük enerji kaynağı güneştir. Bazı canlılar güneş enerjisini fotosentez adı verilen olayla enerjiye dönüştürürler. Canlılar, yaşamsal faaliyetleri için bu dönüştürülen enerjiyi besinler yoluyla vücutlarına alırlar. Vücuda alınan bu besinlerin bir kısmı kullanılırken bir kısmı da depo edilir. Depo edilen bu enerji besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktarılır.

Canlılar beslenme şekillerine göre 3 gruba ayrılırlar.

1. Üreticiler

Güneş ışığını doğrudan kullanabilen, fotosentez yolu ile kendi besinini kendi üreten canlılara üretici canlılar adı verilir. Üretici canlılara; yeşil bitkiler, bazı bakteriler ve algler örnek olarak verilebilir.

2. Tüketiciler

Kendi besinini kendisi üretemeyen, dışarıdan hazır olarak alan canlılara tüketici canlılar denir. Tüketiciler; otçullar (otoburlar), etçiller (etoburlar) ve hepçiller (hem etçil hem otçullar) olmak üzere 3 gruba ayrılırlar. Otçullara; inek, koyun, eşek, etçillere; aslan, köpek, kurt, timsah hepçillere ise insan, ayı ve maymun gibi canlılar örnek olarak verilebilir.

3. Ayrıştırıcılar (Çürükçüller)

Ölmüş bitki ve hayvan atıklarını parçalayarak, toprağa karışmasını sağlayan canlılara çürükçül canlılar adı verilir. Mantarlar ve bazı bakteriler ayrıştırıcılara örnek olarak verilebilirler.


Etiketler: Besin zinciri ve enerji akışı nedir? l Besin zinciri ve enerji akışı püf noktaları nedir? l Besin zinciri ve enerji akışı örnekleri nelerdir? l Fen Bilimleri Dersi sözlüğü l Fen dersi konu özetleri l Besin zinciri ve enerji akışı proje ödevi indir l Besin zinciri ve enerji akışı soruları çöz l Besin zinciri ve enerji akışı araştırma ödevi l Fen ödevi indir