Besin Piramidi, Besin Zinciri ve Besin Ağı

Besin Piramidi, Besin Zinciri ve Besin Ağı

Canlıların bir kısmı kendi besinini kendisi üretirken, bir kısmı dışarıdan besin alarak enerji ihtiyacını karşılar.

Canlılar arasındaki bu besin ve enerji akışını gösteren şemaya besin piramidi (ekoloji piramidi) adı verilir. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça canlıların vücut büyüklükleri ve enerji kaybı artarken, aktarılan enerji, birey sayısı, biokütle azalır. Ayrıca aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe canlı vücudunda biriken besin atıkları (çeşitli kimyasal maddeler) artar. Canlı vücudunda yer alan bu atık miktarına biyolojik birikim adı verilir.

Besin piramidinin en alt basamağında yer alan üretici canlılardan otçullar, otçullardan etçiller, etçillerden de hepçiler beslenirler. Bu durum birbirini takip eden zincir halkalarına benzediğinden besin zinciri adını alır. Bir besin zincirinin ilk basamağında üreticiler yer alır. İlk basamağında üretici canlılar bulunmayan yapılar besin zinciri olarak kabul edilmezler.

Bir besin zincirinde herhangi bir canlının sayısında değişim olduğunda, besin zincirindeki tüm canlılar bu değişimden etkilenir. Örneğin, yukarıdaki besin zincirinde yılanların artmasıyla şahin sayısı artacak, çekirge sayısı azalacaktır. Ayrıca yaşamı sona eren tüm canlılar besin zincirinin her aşamasında bulunan ayrıştırıcılar tarafından parçalanır.

Doğadaki bazı canlılar birçok canlı türü ile beslenebilmektedir. Birden çok besin zincirinin iç içe bulunması durumuna besin ağı denir.

Etiketler: Besin Piramidi nedir? l Besin Zinciri konu özeti indir l Besin Ağı püf noktaları nedir? l Besin Zinciri örnekleri nelerdir? l Besin Zincirine 10 örnek veriniz l Fen Bilimleri Dersi sözlüğü l Fen dersi konu özetleri l Besin Zinciri örnekleri indir l Besin Ağı proje ödevi indir l Besin Piramidi soruları çöz l Besin Piramidi araştırma ödevi l Fen ödevi indir