5.Deney Kalbin İçine Bakalım

Kalbin İçine Bakalım

İlgili Kazanımlar

  • 1. Kalbin yapısı ve görevini açıklar.

Deneyin Amacı: Memeli canlı sınıfına ait bir canlının kalbini inceleyerek kalbin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.

Araç ve Gereçler: Koyun kalbi, makas, diseksiyon küveti, eldiven, pens.

Etkinliğin Yapılışı: Kalbin dışını gözlemleyelim ve çizelim. Kalbin dışındaki zarı pensle ayıralım kalbi saran damarları inceleyelim. Soldaki en büyük damardan başlayarak kalbi makasla keselim. Kalbin içini açarak gözlemleyelim. Gözlemlerimizi çizelim.

Sonuçlar:

* Kalbin en dışında onu saran bir zar vardır.

* Zarın altında kalbi besleyen damarlar görülür.

* Kalbin üst kısmından kalbe damarlar girmekte ve çıkmaktadır.

* Kalbin içi odalara bölünmüş şekildedir. Toplam dört oda vardır. Soldaki ve sağdaki iki odacık birbiri ile bağlantısı yoktur ayrılardır. Odalar arasında kapıya benzer (kapakçıklar) yapılar vardır. Kapılar beyaz ipliksi yapılarla kalbin iç kısmına tutunmaktadır.

* Kalbin dışı ve içi ipliksi kas dokusundan oluşmuştur.