2020-2021 Fen Bilimleri Dersi Günlük Planları (YENİ)

2020-2021 FEN BİLİMLERİ DERSİ GÜNLÜK PLANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından önceki yıllarda okullara, öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen kitaplarla birlikte öğretmenlere de ‘kılavuz’ kitap gönderilmekteydi. Daha sonra bu kılavuz kitapları kademeli olarak kaldırma kararı alan MEB, kısa bir zaman önce kılavuz kitapları pdf formatında EBA’da yayımlamaktaydı. Fakat bu yıl (2018) MEB’in kılavuz kitapları tamamen kaldırdığı, pdf formatında bile yayımlamayacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

MEB, bundan sonra öğretmenlerin kendileri tarafından günlük plan hazırlamalarını istemektedir. Yine MEB’in yayımladığı bir yazıda bu planların çıktılarının kağıt tasarrufu açısından alınmasına gerek olmadığından, fakat okul müdürlüğü ya da müfettiş tarafından incelenmek istendiğinde hemen ulaşılabilecek bir digital ortamda bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bundan böyle her hafta öğretmenler tarafından günlük planların  hazırlanması zorunludur.

Günlük ders planı nedir?

Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma soruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır.

Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır. Ders plânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.

Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir.

Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır. Öğretmen tarafından hazırlanan ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.

NOT: 2020-2021 Eğitim Öğretim günlük planları her hafta eklenmektedir…