2.Deney Soğan Zarının İncelenmesi

Soğan Zarının İncelenmesi

İlgili Kazanımlar

  • 1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer.
  • 2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  • 3. Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler.
  • 4. Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular.

Deneyin Amacı: Soğan zarı hücresini mikroskop yardımıyla incelemek.

TEORİK BİLGİ: Canlıları meydana getiren, yaşama ve çoğalma yeteneğindeki en küçük yapı birimine Hücre denir. Hücre ilk kez 1665 yılında İngiliz bilim adamı Robert Hook tarafından keşfedilmiştir. Mikroskobun gelişmesiyle hücre hakkındaki bilgiler gelişmiş ve Hücre Teorisi ortaya çıkmıştır. 

Hücre teorisine göre:
1. Canlıların temel yapı ve görev birimi, hücrelerdir.
2. Bütün canlılar bir veya birçok hücreden meydana gelmiştir.
3. Hücreler bağımsız olmakla birlikte, iş bölümüne de katılabilirler.
4. Hücrelerde canlının kalıtım maddeleri bulunur.
5. Hücreler kendilerinden önceki hücrelerin bölünmesiyle meydana gelirler. Hücreler üç ana bölümden oluşur. I.Hücre zarı II. Sitoplazma III. Çekirdek

Araç ve Gereçler: Mikroskop, metilen mavisi, su, damlalık, pens, kuru soğan, lam, lamel, bisturi, büyüteç, lügol (iyot çözeltisi)

Etkinliğin Yapılışı:
Bıçak yardımıyla soğanı birkaç parçaya bölünüz. Etli parçalardan birini büyüteçle inceleyiniz. Etli yaprağın iç kısmındaki ince zarı, pens yardımıyla ayırınız. Bu zarı da Büyüteçle inceleyiniz. Soğan zarından bistüri veya jilet yardımıyla küçük bir kesit alarak, incelenecek örneği (Preparat ) lamın üzerine koyunuz. Damlalık ile preparatın üzerine bir damla su damlatınız. Lamelle, lama 45 derece açı yapacak şekilde preparatın üzerine yavaşça hava almayacak şekilde kapatınız. Hazırladığınız örneği mikroskopta inceleyerek, gördüklerinizi çiziniz. Aynı deneyi su yerine bir damla metilen mavisi (yoksa tendürdiyot) ve lügol veya iyot çözeltisi kullanarak tekrarlayınız. Gördüklerinizi çizerek diğer şekillerle karşılaştırın.

Sonuç:
* Etli parçaları ve soğan zarını büyüteçle incelediğinizde hücreyi net olarak göremezsiniz.
* Hücre ancak mikroskop yardımıyla gözlenebilir.
* Hazırladığınız deneyde su yerine diğer çözeltileri kullandığınızda farklı görüntüler elde edersiniz.
* Lügol çözeltisi hücrenin çekirdeğini boyar.
* Metilen mavisi ise sitoplazmadaki organelleri ve çekirdeği boyar.